Blås grönt

Blås Grönt med Fryksdalsdansen och Sunne kommun

– få 100 kr tillbaka på entréavgiften! Även i år kan du som är 14-17 år med vuxenband – helt frivilligt – blåsa i en alkoholmätare innanför entrén till Fryksdalsdansen. Visar den grönt både vid in- och utgång så får du 100 kr tillbaka på inträdet. Från det år man fyller 15 får man gå in själv på festivalområdet. Yngre personer får endast vistas på området i målsmans sällskap. Barn 7-14 år behöver ett entréband för barn samt uppsyn av målsman. Köpes på plats och kostar, oavsett dag/dagar 150 SEK (gäller hela arrangemanget). 

 

SÅ HÄR FUNGERAR DET:
Du som är mellan 14-17 år betalar entré i kassan. Alternativt att du redan har ett entréband och går in genom återinsläppet. Du går till kanslidisken mellan kl 19.30 och 23.30 för att ”blåsa grönt”. OBS! Leg. kontroll.
Blåser du grönt får du ett speciellt armband som ska sättas på handleden. Vid hemgång mellan kl 24.00 och 02.00 går du till kanslidisken för att blåsa på nytt. Blåser du grönt klipps extrabandet av och du får 100 kr tillbaka.

 

SÅ HÄR TÄNKER VI:
Syftet med projektet är inte att ”sätta dit” någon, utan att belöna de ungdomar som avstår från alkohol. Det möjliggör även att fler ungdomar kan få lov att besöka Fryksdalsdansen, då detta kan vara en trygghet för föräldrarna. Vid frågor kontakta: Sophie Linder på 0565-167 70 eller på sophie.linder@sunnecamping.se